نمایش 1–12 از 16 نتیجه

عسل حلب مخصوص

قیمت مصرف کننده ۱۳۰,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل حلب مخصوص و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل چهل گیاه با موم شیشه

قیمت مصرف کننده ۸۴,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل چهل گیاه با موم شیشه و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل چهل گیاه با موم پت

قیمت مصرف کننده ۱۰۸,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل چهل گیاه با موم پت و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل چهل گیاه بدون موم شیشه

قیمت مصرف کننده ۸۱,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل چهل گیاه بدون موم شیشه و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل چهل گیاه بدون موم پت

قیمت مصرف کننده ۱۰۵,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل چهل گیاه بدون موم پت و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل چهل گیاه فروش ویژه

قیمت مصرف کننده ۱۳۲,۰۰۰ تومانقیمت زنبورچی ۸۵,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل چهل گیاه فروش ویژه و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل چهل گیاه پت

قیمت مصرف کننده ۵۴,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل کنار بدون موم آرین و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل چهل گیاه پت بزرگ

قیمت مصرف کننده ۲۰۲,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل چهل گیاه پت بزرگ و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل چهل گیاه پت متوسط

قیمت مصرف کننده ۱۵۴,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل چهل گیاه پت متوسط و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل چهل گیاه پمپی

قیمت مصرف کننده ۲۵,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل چهل گیاه پمپی و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل کنار بدون موم آرین

قیمت مصرف کننده ۱۵۷,۰۰۰ تومانقیمت زنبورچی ۱۲۰,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل کنار بدون موم آرین و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل کنار بدون موم پت

قیمت مصرف کننده ۸۵,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل کنار بدون موم پت و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی