مشاهده همه 6 نتیجه

عسل حلب مخصوص

قیمت مصرف کننده ۱۵۷,۰۰۰ تومانقیمت زنبورچی ۱۳۳,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل حلب مخصوص و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل کنار بدون موم آرین

قیمت مصرف کننده ۱۹۰,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل کنار بدون موم آرین و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل کُنار بدون موم پِت

قیمت مصرف کننده ۱۰۱,۵۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل کنار بدون موم پت و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل گون زرد بدون موم آرین

قیمت مصرف کننده ۱۳۱,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل گون زرد بدون موم آرین و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل گون زرد بدون موم پِت

قیمت مصرف کننده ۷۰,۷۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل گون زرد بدون موم پت و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی

عسل گون زول درمانی پت

قیمت مصرف کننده ۲۲۰,۰۰۰ تومان
برای خرید انواع عسل گون زول درمانی  و اطلاع از قیمت ها برای خرید عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09130919648 09132003272 03132105503 مدیریت : روحانی